80% økologisk 100% vegansk – en kæmpe selvfølge for os

Find os på Frederiks Allé 96 i hjertet af Århus

Hvorfor vælge vegansk?

Der er uendeligt mange (GODE!) grunde til at vælge vegansk (og i vores øjne ikke særligt mange til at lade være).

9 gode grunde til at vælge vegansk

For overskuelighedens skyld præsenterer vi dig her for 9 (faktisk 10!) gode grunde til at vælge vegansk.

1) For dyrene

Vi ved nu – tværtimod, hvad man tidligere antog – at dyrene ikke kun lever på instinkter og simple følelser som sult, tørst og smerte.

Faktisk kan dyrene også være sociale, de kan lege, de kan savne, de kan føle sympati, og de kan have tillid til andre. Og så kan de have særlige relationer, de foretrækker at være i over andre – altså venner.

De forskere, der ved allermest om dyrenes indre liv, er begyndt at indse, at dyrene sanser verden på et komplekst niveau, og at dyrene – ligesom vi mennesker – har hver deres personligheder og unikke karakteristika.

Men vigtigst af alt, så holder dyrene af frihed, og de ønsker at leve – faktisk vil de fleste dyr, når de føler sig truede, gøre alt, hvad de kan for egen overlevelse.

Man kan kun med gru forestille sig hvor mange gange om dagen på verdensplan et dyr indgår i en ulige kamp om liv og død – og hvor mange dyr på verdensplan, der lever et uværdigt liv, i øvrigt.

Som Sir Paul McCartney så fint udtrykker det: ”If slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian”.

Hvis folk havde en personlig relation til landbrugsdyrene, ville de nok være veganere, kan vi i samme ånd tilføje.

2) For vores vand

Allerede på nuværende tidspunkt er der steder på kloden, hvor der ikke er adgang til nok rent vand.

En dag kan det blive en realitet over meget større dele af kloden, hvis menneskeheden ikke ændrer sin adfærd.

Når vi tænker på, hvor meget vand, der går til at producere en mængde animalsk fødevare, kontra hvor meget vand der går til at producere samme mængde fødevare (eller en mængde fødevare med en tilsvarende næringsværdi), som kommer fra planteriget, så giver det ingen mening ikke at vælge at spise planter – i hvert fald, hvis vi har et ønske om ikke at bruge klodens vandressourcer op.

Gør vi først det, har vi ligesom bedt om ikke at have en fremtid på jorden.

3) På grund af den globale hungersnød

To ubehagelige statistikker at tænke på, er at 1 ud af 7 af verdens beboere er underernærede og at 6 millioner børn dør af sult hvert eneste år. Samtidig er det globale landbrug skruet så paradoksalt og ueffektivt sammen, at der allerede nu faktisk ville være mad nok til os alle, hvis vi alle levede plantebaseret.

Næsten 70 procent af verdens i alt 50.000.000.000 km2 (50 mio. kvadratkilometer) landbrugsjord benyttes i dag til at opfostre dyr.

1/3 af de sidste 30 procent, der benyttes til planteavl, benyttes til at dyrke planter til at fodre dyrene med.

I grove tal benyttes altså kun 20% af verdens landbrugsarealer direkte til avl af planter, der bliver spist af mennesker.

Disse tal virker meget voldsomme, men den skulle altså være god nok – fordi dyreavl kræver så langt mere plads end planteavl, at det næsten er umuligt at forestille sig. Dyreavl er derfor indiskutabelt en dybt ueffektiv kilde til næringsstoffer.

4) For regnskoven

Den regnskov, vi har på kloden, er rigtig gammel. De ældste af regnskovens træer er mere end 1.000 år gamle – og regnskoven er (desværre!) ikke en uudtømmelig ressource.

For at få plads til at udvide det eksisterende landbrug (i stedet for at omlægge det til et mere bæredygtigt landbrug, hvilket ville give langt mere mening), vælger man lige nu at fælde urimeligt store dele af verdens regnskove.

Det går ikke kun ud over regnskovens i forvejen truede dyrearter som gyldne løveaber, leguaner, papegøjer og de intelligente orangutanger – det hæmmer også i voldsom grad klodens evne til at omdanne CO2 til ilt, hvilket igen sætter alt, alt for høj fart på klimaforandringerne.

5) For medfølelse

Vi mennesker betragter os selv som den klogeste og mest velreflekterede art på denne klode. Samtidig er vi klart den art, der har mest magt over klodens andre beboere. Og som det så rigtigt siges: ”With great power comes great responsibility”.

Man kan i denne forbindelse spørge sig selv, om det er rimeligt at udnytte andre, bare fordi vi kan?

Og man kan i forlængelse heraf spørge, hvad det gør ved vores opfattelse af vores rolle i verden, at vi vælger at gøre det?

6) For verdens vildtlevende dyr

Når mennesket – som det er tilfældet nu – prioriterer sig selv og dets egne ønsker over alt andet og alle andre, så går det desværre ud over den plads, klodens vildtlevende dyr har at boltre sig på og frodigheden i de områder, dyrene bebor.

Derfor er mange af klodens vildtlevende dyr – herunder næsehorn, isbjørne og tigre, for ikke at tale om dyrene, der lever i havet – truet på livet og på arternes mulighed for overlevelse som direkte konsekvens af menneskets egoisme.

Levede vi i en verden, hvor dyrenes ret til livet blev respekteret, ville vi desuden være fri for trofæjagt, der slår klodens vildtlevende dyr ihjel i en slags absurd leg, der kulminerer i, at jægerne på bizar vis ophænger de afdøde dyrs hoveder til evigt skue.

7) For vores egen sundhed

Spiser du vegansk, undgår du at indtage en række hormoner, som der sidder i kødet fra skræmte og stressede dyr.

Du undgår ligeledes at indtage kasein og væksthormoner fra koens mælk, der grundlæggende ikke er sundt for mennesket at indtage, og som fra naturens side ser ud til at være fremstillet i overensstemmelse med kravene for at få en kalv til at firedoble sin vægt i løbet af dens første leveår.

På samme tid spiser du som veganer typisk store mængder af grøntsager, frugter og bælgfrugter, der indeholder store mænder af fibre, vitaminer og antioxidanter, der alle er sunde for dig.

Hvis du sætter dig ind i, hvordan du på fornuftig vis sammensætter en vegansk kost, er der rigtig meget, der tyder på, at den veganske kost er langt sundere end en kost, hvor der indgår animalske produkter.

Det er nok også derfor, at alt fra supermodeller til elitesportsudøvere vælger at leve vegansk for deres personlige sundheds og deres daglige præstationers skyld.

Bemærk: Ligesom at B12 er tilsat en lang række af animalske produkter, er det vigtigt, at du supplerer din veganske kost med et tilskud af vitaminet.

8) For verdensfreden

Måden, hvorpå vi lige nu driver rovdrift på vores klode, gør hele tiden større og større arealer på kloden ubeboelige. Det leder til knaphed af plads og ressourcer, hvilket igen gør, at vi kommer til at kæmpe om det, vi har tilbage, når vi får for lidt.

Hvorfor ikke i stedet værne om og beskytte det, vi har, imens vi har det?

9) For klimaet og vores klode

Hvert år bruger vi langt flere ressourcer, end kloden på et år har mulighed for at nå at reproducere. Den tragiske Earth Overshoot Day, som er dagen for, hvornår vi har opbrugt klodens ressourcer for et helt år, møder vi allerede i august – og hvert år møder vi den tidligere, end vi gjorde det foregående år.

Stoppede vi med at producere kød og andre animalske produkter, ville vi gøre klimaet og vores klode den største tjeneste, der overhovedet er tænkelig og mulig. Den globale produktion af animalske produkter udleder mere CO2 (for ikke at tale om den også yderst farlige gasart methan), end for eksempel hele den globale transportindustri inklusive flytrafikken.

Man skulle næsten tro, at mennesket ikke ønsker en fremtid for både de nuværende og fremtidige generationer. Hvis ikke dette er tilfældet, er den nuværende laden-stå-til og venden-det-blinde-øje-til yderst svær at forklare.

Bemærk: Ligesom at B12 er tilsat en lang række af animalske produkter, er det vigtigt, at du supplerer din veganske kost med et tilskud af vitaminet.